IMAG3890

忉利天與四天王天壇城

一面是供花、供燈

另一面是許願池

最頂樓是忉利天

義工說是堆高機送上去的喔

IMAG3891

 

IMAG3892

 

IMAG3893

 

IMAG3894

 

IMAG3895

 

IMAG3896

 

IMAG3897

 

IMAG3898

 

IMAG3899

 

IMAG3900

 

IMAG3901

 

IMAG3966

 

IMAG3967  

全站熱搜

台中五方講堂 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()