DSCN1192

《佛說施燈功德經》提到:

    於佛塔廟奉施燈明,乃至供養少許燈芯或酥油燈,即使此燈的亮度,僅能照一台階,而福德之大,不是聲聞、圓覺所能了知,只有佛才能夠通曉。

DSCN1193

 

DSCN1194

 

DSCN1197

 

DSCN1203

 

DSCN1205  

攝於103年4月19日八關齋戒

全站熱搜

台中五方講堂 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()